Bang Media

IMIZIRO Y'IMBORO N'IGITUBA

Kirazira ko umugore aryama yubitse inda ngo ni ukubika ingobyi bikungurira abana.

Kirazira ko umugabo aryama yubitse inda ngo ni ukubika urubyaro.

Kirazira ko umugore aryama yipfumbase kabone n'iyo umugabo adahari ngo ni ugukenya umugabo.

Kirazira ko umugore aryama ku murere ngo na byo bikenya umugabo.

kirazira ko umugabo bamuhera amata mu gikari ngo ni ukumuhunika ahinduka ikijibwe.

kirazira ko umugore asambanira ku buriri bw'umugabo ngo ni ukumukungurira.

Kirazira ko umugore n’umugabo barara bateranye ibibuno ngo umwe aba akungurira undi.

No comments: